Hakkımızda

Değirmenci Süt Ürünleri, 1973 yılında bir şahıs işletmesi olarak kurulmuştur. İşletmenin kurucusu, aynı zamanda işletmeye soyadını da vermiş olan İlyas Değirmenci’dir. İşletme, 2007 yılında “şahıs şirketi” kimliğinden arınarak bir aile şirketine evirilmiştir. 2007 yılı, Değirmenci Süt Ürünleri şirketi için bir dönüşüm yılı olmuştur. Öyle ki bu yıldan sonra yatırım hızında büyük bir artış gözlemlenmiştir. 2009 yılında inşasına başlanan ve yalnızca 6 ay gibi kısa bir sürede inşaatı tamamlanan yeni fabrika ile beraber üretimde de artış ortaya çıkmıştır. Üretimin artış hızı yeni fabrika ile birlikte 3 katına çıkarılmıştır.

İzmir Kalkınma Ajansı, Aralık 2008 tarihinde bir “KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI” yayınlamış, firmamız “Değirmenci Süt Ürünleri Kapasite Arttırma ve Teknoloji Yenileme” adını verdiği projesi ile bu programa başvurmuştur. Firmamız, sürekli gelişen Türkiye ve Dünya şartlarına uygun bir şekilde oluşturduğu bu proje ile “yeniden yapılanma planı” çerçevesinde gerçekleştirilen ve yeni yatırım ve revizyonları temel alan bu programdan hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Değirmenci Süt Ürünleri firmamız, kapasite arttırma ve teknoloji geliştirme projesi çerçevesinde süt temizleme seperatörü krema seperatörü, tam otomatik pastörize ünitesi, termoform vakum ambalaj makinesi gibi frigofirik araç eksikliklerini gidermiştir. Faaliyetlerini eksikleri gidermekle sınırlı kılmayan firmamız onarma ve iyileştirme faaliyetlerini de gerçekleştirerek bu bağlamda hedeflemiş olduğu AB standartlarını yakalamayı başarmıştır.

Firmamızın, teknoloji çağında bulunuyor olmamızın bilincinde olarak kurmuş olduğu bir web sitesi mevcuttur. Dünya standartlarını yakalamış bu olan web sitesi ile hem müşteri iletişimini güçlendirmek hem de kurumsal kimlik desteklenerek çağdaş bir firma tanıtımı yapmak amaçlanmıştır.

Firmamız, İzmir Kalkınma Ajansı’nın “süt ve süt ürünleri” alanında yalnızca tek bir firmaya vermiş olduğu bu mali destek programının ve firmamıza duymuş olduğu güvenin gerektirdiklerinin bilincindedir. Hem getirilerini hem de sorumluluklarını memnuniyetle karşılayan ve çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla devam eden firmamız, gelecekte de bu azim ve kararlılığını sürdürebilmek için çalışmalarına devam etmektedir.

Gururla sunan WordPress | Tema: HoneyPress Dark SpiceThemes tarafından